Welkom bij Zipper Clinics!

  • Échte deskundigheid op het gebied van esthetische behandelingen
  • Ruim 20 jaar ervaring, meer dan 20.000 operaties
  • Veilige, wetenschappelijk bewezen technieken

Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden www.zipperclinics.nl

Voorwaarden voor gebruik
Het bezoeken en bekijken van deze site valt onder onze voorwaarden voor gebruik en onder alle toepasselijke wetten. Door deze site te bezoeken en te bekijken accepteert u de voorwaarden voor gebruik, zoals hieronder beschreven, zonder beperking of uitsluiting.

Algemeen
Het staat Zipper Clinics vrij op elk moment deze voorwaarden voor gebruik te wijzigen door deze opnieuw op deze site te publiceren. De voorwaarden voor gebruik zijn opgezet en vallen, net als geschillen, onder de Nederlandse rechtspraak. In het geval dat een onderdeel van deze voorwaarden voor gebruik volgens een rechtbank met toepasselijke jurisdictie ongeldig of onuitvoerbaar zal worden beoordeeld, zal het betreffende deel van de voorwaarden voor gebruik geacht worden te zijn vervallen, terwijl de resterende bepalingen van deze voorwaarden voor gebruik in volle geldigheid en werking geacht worden te blijven.

Geen garantie of aansprakelijkheid
Ondanks dat Zipper Clinics bij het maken van deze site de grootste zorgvuldigheid heeft betracht, kan het voorkomen dat er een onjuistheid is in de weergegeven informatie. Wij stellen het zeer op prijs als je ons hierover informeert.
Aan de informatie die op deze site getoond wordt, kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken ontleend worden. Informatie op onze site kan door ons worden gewijzigd zonder voorafgaande aankondiging of verplichting.

Copyright notice
De inhoud van deze site is auteursrechtelijk beschermd. Zipper Clinics behoudt zich deze auteursrechten toe. alle rechten voorbehouden. Informatie van de site mag, tenzij anders aangeven, niet worden gekopieerd, overgeplaatst, verspreid of opgeslagen zonder schriftelijke toestemming vooraf van Zipper Clinics. Wijzigingen op de inhoud van de site zijn uitdrukkelijk verboden. Delen van de site bevatten afbeeldingen die uitdrukkelijk onder de copyright rechten van Zipper Clinics en haar leveranciers vallen.Menu

X
Beoordeling door klanten: 9.5/10 - 813 beoordelingen