Welkom bij Zipper Clinics!

  • Échte deskundigheid op het gebied van esthetische behandelingen
  • Ruim 20 jaar ervaring, meer dan 20.000 operaties
  • Veilige, wetenschappelijk bewezen technieken

BNN #moordtieten

Gepubliceerd op 2 juni 2021
BNN #moordtieten

Het programma “moordtieten”, uitgezonden op NPO 3 op 1 juni j.l., heeft geen nieuwe inzichten gegeven. Veel wordt gesuggereerd op basis van siliconendeeltjes welke bij patiënten met borstimplantaten in hun lijf aan te tonen zijn. 

De feiten op een rij:

Siliconen borstimplantaten geven microscopische hoeveelheden siliconen af. Dat heet “zweten” of “gelbleed”. Dat is geen nieuwe kennis dat weten we al 40 jaar. 
- We hebben echter nog nooit aan kunnen tonen dat “gelbleed” de gezondheid schaadt. 

Bij vrouwen met siliconen borstimplantaten kunnen siliconendeeltjes elders in hun lichaam aangetoond worden. Dat klopt.
- De wetenschap heeft nog nooit aan kunnen tonen dat deze deeltjes een gezondheidsrisico inhouden. Verder kunnen antilichamen tegen siliconen ook vaak in personen zonder siliconen borstimplantaten aangetoond worden daar siliconen in veel gebruiks- en voedingsmiddelen voorkomt.

Siliconen borstimplantaten gaan waarschijnlijk ooit een keer kapot. Dat weten we. Hoe lang een implantaat intact blijft weten we niet. Dus ook niet wanneer een implantaat kapot gaat.
- We hebben nog nooit aan kunnen tonen dat een implantaat dat beschadigd is een gezondheidsrisico heeft ten aanzien van een intact implantaat. Ook geeft een beschadigd implantaat niet meer siliconen af dan een intact implantaat.

Bij vrouwen met een siliconen borstimplantaat kan een verhoogd platina gehalte in de haren aangetroffen worden. Platina wordt gebruikt  bij de fabricage van siliconen implantaten.
- Het aanwezig zijn van een verhoogd platina bij de “haartest” heeft geen enkele relatie met het al of niet intact zijn van een aanwezig siliconenimplantaat. Ook is nog nooit aangetoond dat dit platina een gezondheidsrisico bevat.

Het komt voor dat vrouwen met siliconen borstimplantaten klachten kunnen krijgen waar artsen niet van weten waar deze klachten vandaan komen.
- Combinaties van deze klachten komen net zo vaak voor bij patiënten zonder siliconen borstimplantaten. Tal van wetenschappelijke studies laten geen duidelijk verschil zien.

Het klopt dat het verwijderen van siliconenimplantaten, bij patiënten met onbegrepen klachten en waarvan de patiënten vermoeden dat dit door hun siliconen borstimplantaten komt, klachten kan verminderen.
- Dit toont niet aan dat de siliconen borstimplantaten de oorzaak zijn van de klachten. Het is onduidelijk waarom slechts bij een deel van de patiënten de klachten verbeteren. Ook het al of niet intact zijn van de implantaten speelt hierbij geen rol. Duidelijk is uit andere studies dat indien een door de patiënt vermeende oorzaak wordt weggenomen klachten kunnen verbeteren, ook als deze oorzaak niet een siliconenimplantaat betreft. Dit laat niet onverlet dat patiënten met onbegrepen klachten serieus genomen dienen te worden en het verwijderen van de implantaten uiteindelijk een goede oplossing zou kunnen zijn.

Het klopt dat er een relatie is gevonden tussen een bepaalde vorm van lymfklierkanker (ALCL) en het hebben van specifieke geruwde siliconenborstimplantaten. Dit is een belangrijke ontdekking. In Nederland komt ALCL bij 1 op de 6000 patiënten met dit implantaat voor. 
- Deze afwijking meldt zich praktisch altijd met een duidelijk waarneembare zwelling en is goed te behandelen. Dit betekent dat patiënten met een siliconen borstimplantaat alert moeten zijn op veranderingen in hun borst. Patiënten zonder borstimplantaat moeten echter ook alert zijn op veranderingen in hun borst daar borstkanker bij 1 op de 9 vrouwen in Nederland optreedt.

Hinderlijke kapselvorming rond het implantaat treedt bij ongeveer 25% van de patiënten na een borstvergroting op. 
- Kapselvorming kan pijnlijk zijn, hard aanvoelen en de borst van vorm doen veranderen maar is niet schadelijk. Hinderlijke kapselvorming kan helaas alleen met een operatie behandeld worden. Hinderlijke kapselvorming is nog steeds de belangrijkste reden voor een heroperatie. De nieuwste generatie siliconen borstimplantaten geven minder dan 2% kapselvorming. Hiermee wordt dit probleem aanzienlijk gereduceerd.

Overweging:

1.
Het gebruik van siliconen borstimplantaten wordt door de medische wetenschap, ook na 40 jaar uitgebreid onderzoek, als zeer veilig beschouwd. Talloze vrouwen zijn al jarenlang (soms al meer dan 40 jaar) blij en tevreden met hun implantaat. Dit laat niet onverlet dat de medische wetenschap verplicht is continue de veiligheid van siliconen borstimplantaten te monitoren. Dit zorgvuldig monitoren heeft ertoe geleid dat het zeer zeldzame aan siliconen borstimplantaten gerelateerde ALCL werd ontdekt. 

2.
We hebben op dit moment geen goede alternatieven binnen de plastische- en reconstructieve chirurgie voor siliconen borstimplantaten. Zowel niet voor een borstvergroting als voor een borstreconstructie na borstkanker. De toepassing van lipofilling en ander gebruik van eigen weefsel kent nog te veel beperkingen maar biedt wel mogelijkheden voor de toekomst. Uiteindelijk zou het natuurlijk prachtig zijn als we deze methoden volledig zouden kunnen toepassen en we geen siliconen borstimplantaten meer nodig zullen hebben.

3.
Iedere vrouw moet voor zichzelf de afweging maken of zij gebruik wil maken van siliconen borstimplantaten. Hiertoe dient zij echter eerlijk en volledig voorgelicht te worden. De Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie heeft hiertoe een duidelijke brochure geschreven. De leden van deze vereniging adviseren o.a. op basis van deze brochure. Het is een misverstand te denken dat financiële overwegingen bij dit advies een rol zouden spelen.
 
Namens Zipper Clinics,
 
Michel Cromheecke, plastisch chirurg
 

Michel Cromheecke, plastisch chirurg
Michel Cromheecke, plastisch chirurg

Menu

X
Beoordeling door klanten: 9.5/10 - 793 beoordelingen